tán 等

完全符合 「tán 等」 有1筆

序號1等
序號 1
詞目
音讀 tán
釋義 候、待。
完全符合 「tán 等」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 tán 候、待。

部分符合 「tán 等」 有10筆

序號1小等
序號 1
詞目 小等
音讀 sió-tán
釋義 等一下、稍等。
序號2等候
序號 2
詞目 等候
音讀 tán-hāu
釋義 等待、守候。
序號3等咧
序號 3
詞目 等咧
音讀 tán--leh
釋義 等一下、稍待片刻。
序號4等路
序號 4
詞目 等路
音讀 tán-lōo
釋義 訪友時帶去送給友人的禮物。
序號5等待
序號 5
詞目 等待
音讀 tán-thāi
釋義 等候。
序號6等一下
序號 6
詞目 等一下
音讀 tán--tsi̍t-ē
釋義 稍待片刻。
序號7張等
序號 7
詞目 張等
音讀 tng-tán
釋義 等候。
序號8等到
序號 8
詞目 等到
音讀 tán-kàu
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號9欲好額等後世,欲做官學做戲。
序號 9
詞目 欲好額等後世,欲做官學做戲。
音讀 Beh hó-gia̍h tán āu-sì, beh tsò-kuann o̍h tsò-hì.
釋義 如果想發財就等下輩子,如果想當官,去戲班子演戲就能過乾癮。諷刺人此生再無致富與升官的機會,有時也用來自嘲。
序號10等物僫到,等人快老。
序號 10
詞目 等物僫到,等人快老。
音讀 Tán mi̍h oh kàu, tán lâng khuài lāu.
釋義 等東西很難等到,等人容易變老。比喻等待的時間很難熬;或指等待的東西往往落空。
部分符合 「tán 等」 有10筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 小等 sió-tán 等一下、稍等。
2 等候 tán-hāu 等待、守候。
3 等咧 tán--leh 等一下、稍待片刻。
4 等路 tán-lōo 訪友時帶去送給友人的禮物。
5 等待 tán-thāi 等候。
6 等一下 tán--tsi̍t-ē 稍待片刻。
7 張等 tng-tán 等候。
8 等到 tán-kàu (臺華共同詞 ,無義項)
9 欲好額等後世,欲做官學做戲。 Beh hó-gia̍h tán āu-sì, beh tsò-kuann o̍h tsò-hì. 如果想發財就等下輩子,如果想當官,去戲班子演戲就能過乾癮。諷刺人此生再無致富與升官的機會,有時也用來自嘲。
10 等物僫到,等人快老。 Tán mi̍h oh kàu, tán lâng khuài lāu. 等東西很難等到,等人容易變老。比喻等待的時間很難熬;或指等待的東西往往落空。