kai 該

完全符合 「kai 該」 有1筆

序號1該
序號 1
詞目
音讀 kai
釋義 應該、理所當然。
完全符合 「kai 該」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 kai 應該、理所當然。

部分符合 「kai 該」 有8筆

序號1合該
序號 1
詞目 合該
音讀 ha̍p-kai
釋義 應該、應當。
序號2合該然
序號 2
詞目 合該然
音讀 ha̍p-kai-jiân/ha̍p-kai-liân
釋義 理當如此。同意且支持對方提出的處理方式。
序號3應該
序號 3
詞目 應該
音讀 ing-kai
釋義 應當。理所當然,分內所應為。 活該。
序號4應該然
序號 4
詞目 應該然
音讀 ing-kai-jiân/ing-kai-liân
釋義 理所當然、應該。
序號5該然
序號 5
詞目 該然
音讀 kai-jiân/kai-liân
釋義 該當、應該的。理所當然。
序號6該死
序號 6
詞目 該死
音讀 kai-sí
釋義 自責或罵人的話。
序號7該當
序號 7
詞目 該當
音讀 kai-tong
釋義 應當。理所當然。
序號8不該
序號 8
詞目 不該
音讀 put-kai
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
部分符合 「kai 該」 有8筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 合該 ha̍p-kai 應該、應當。
2 合該然 ha̍p-kai-jiân/ha̍p-kai-liân 理當如此。同意且支持對方提出的處理方式。
3 應該 ing-kai 應當。理所當然,分內所應為。 活該。
4 應該然 ing-kai-jiân/ing-kai-liân 理所當然、應該。
5 該然 kai-jiân/kai-liân 該當、應該的。理所當然。
6 該死 kai-sí 自責或罵人的話。
7 該當 kai-tong 應當。理所當然。
8 不該 put-kai (臺華共同詞 ,無義項)