kuan 捐

完全符合 「kuan 捐」 有1筆

序號1捐
序號 1
詞目
音讀 kuan
釋義 (單字不成詞者 ,無義項)
完全符合 「kuan 捐」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 kuan (單字不成詞者 ,無義項)

部分符合 「kuan 捐」 有3筆

序號1募捐
序號 1
詞目 募捐
音讀 bōo-kuan
釋義 廣求各界捐款。
序號2捐款
序號 2
詞目 捐款
音讀 kuan-khuán
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號3捐助
序號 3
詞目 捐助
音讀 kuan-tsōo
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
部分符合 「kuan 捐」 有3筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 募捐 bōo-kuan 廣求各界捐款。
2 捐款 kuan-khuán (臺華共同詞 ,無義項)
3 捐助 kuan-tsōo (臺華共同詞 ,無義項)