ióng 勇

完全符合 「ióng 勇」 有1筆

序號1勇
序號 1
詞目
音讀 ióng
釋義 健康、強壯。 物品堅固耐用。 不懼怕。
完全符合 「ióng 勇」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 ióng 健康、強壯。 物品堅固耐用。 不懼怕。

部分符合 「ióng 勇」 有11筆

序號1勇敢
序號 1
詞目 勇敢
音讀 ióng-kám
釋義 有勇氣,勇於作為。
序號2勇跤
序號 2
詞目 勇跤
音讀 ióng-kha
釋義 強壯有力。 財務健全者。
序號3勇氣
序號 3
詞目 勇氣
音讀 ióng-khì
釋義 勇往直前無所畏懼的氣魄。
序號4勇健
序號 4
詞目 勇健
音讀 ióng-kiānn
釋義 健朗。形容身體健康硬朗。
序號5勇壯
序號 5
詞目 勇壯
音讀 ióng-tsòng
釋義 身體強壯。
序號6粗勇
序號 6
詞目 粗勇
音讀 tshoo-ióng
釋義 粗壯。形容人體格粗大健壯。 指東西結實,強韌耐用。
序號7勇士
序號 7
詞目 勇士
音讀 ióng-sū
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號8勇者
序號 8
詞目 勇者
音讀 ióng-tsiá
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號9好額毋值著會食,好命毋值著勇健。
序號 9
詞目 好額毋值著會食,好命毋值著勇健。
音讀 Hó-gia̍h m̄-ta̍t-tio̍h ē tsia̍h, hó-miā m̄-ta̍t-tio̍h ióng-kiānn.
釋義 富有不如能享口福,命好不如身體健康。說明有食欲、身體健康比起財富或運勢都還更重要。
序號10勇勇馬縛佇將軍柱。
序號 10
詞目 勇勇馬縛佇將軍柱。
音讀 Ióng-ióng bé pa̍k tī tsiong-kun-thiāu.
釋義 「將軍柱」指官府堂前兩旁的大石柱。健壯的馬被綁在將軍柱上,任憑有多大的力氣或多麼善跑也派不上用場。引申為懷才不遇、英雄無用武之地,或指不能知人善任。
序號11拍斷手骨顛倒勇。
序號 11
詞目 拍斷手骨顛倒勇。
音讀 Phah-tn̄g tshiú-kut tian-tò ióng.
釋義 打斷手骨反而更健壯。意即愈挫愈勇。折斷的骨頭癒合後,新長成的骨節更為堅硬。用以鼓勵人不要畏懼困難與挫敗。
部分符合 「ióng 勇」 有11筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 勇敢 ióng-kám 有勇氣,勇於作為。
2 勇跤 ióng-kha 強壯有力。 財務健全者。
3 勇氣 ióng-khì 勇往直前無所畏懼的氣魄。
4 勇健 ióng-kiānn 健朗。形容身體健康硬朗。
5 勇壯 ióng-tsòng 身體強壯。
6 粗勇 tshoo-ióng 粗壯。形容人體格粗大健壯。 指東西結實,強韌耐用。
7 勇士 ióng-sū (臺華共同詞 ,無義項)
8 勇者 ióng-tsiá (臺華共同詞 ,無義項)
9 好額毋值著會食,好命毋值著勇健。 Hó-gia̍h m̄-ta̍t-tio̍h ē tsia̍h, hó-miā m̄-ta̍t-tio̍h ióng-kiānn. 富有不如能享口福,命好不如身體健康。說明有食欲、身體健康比起財富或運勢都還更重要。
10 勇勇馬縛佇將軍柱。 Ióng-ióng bé pa̍k tī tsiong-kun-thiāu. 「將軍柱」指官府堂前兩旁的大石柱。健壯的馬被綁在將軍柱上,任憑有多大的力氣或多麼善跑也派不上用場。引申為懷才不遇、英雄無用武之地,或指不能知人善任。
11 拍斷手骨顛倒勇。 Phah-tn̄g tshiú-kut tian-tò ióng. 打斷手骨反而更健壯。意即愈挫愈勇。折斷的骨頭癒合後,新長成的骨節更為堅硬。用以鼓勵人不要畏懼困難與挫敗。