• ióng

釋義

 1. 形容詞 健康、強壯。

  第1項釋義的用例:

  • 伊的身體有夠勇。
   I ê sin-thé ū-kàu ióng.
   (他的身體實在很強健。)

  第1項釋義的反義:

 2. 形容詞 物品堅固耐用。

  第2項釋義的用例:

  • 這領裙的布底真勇。
   Tsit niá kûn ê pòo-té tsin ióng.
   (這條裙子的底布很耐用。)

  第2項釋義的近義:

  第2項釋義的反義:

 3. 形容詞 不懼怕。

  第3項釋義的用例:

  • 勇敢
   ióng-kám
   (勇敢)
  • 勇氣
   ióng-khì
   (勇氣)
  • 勇士
   ióng-sū
   (勇士)

分類

部首筆畫

力部 - 部首外7畫 - 共9畫