liáu 擾

完全符合 「liáu 擾」 有1筆

序號1擾
序號 1
詞目
音讀 jiáu/liáu
釋義 (單字不成詞者 ,無義項)
完全符合 「liáu 擾」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 jiáu/liáu (單字不成詞者 ,無義項)

部分符合 「liáu 擾」 有6筆

序號1擾亂
序號 1
詞目 擾亂
音讀 jiáu-luān/liáu-luān
釋義 破壞、騷擾。
序號2攪擾
序號 2
詞目 攪擾
音讀 kiáu-jiáu/kiáu-liáu
釋義 打擾、擾亂、驚動。 受人招待或叼擾別人時說的客套話。
序號3打擾
序號 3
詞目 打擾
音讀 tánn-jiáu/tánn-liáu
釋義 擾亂、驚動。 受人招待或叼擾別人時說的客套話。
序號4紛擾
序號 4
詞目 紛擾
音讀 hun-jiáu/hun-liáu
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號5干擾
序號 5
詞目 干擾
音讀 kan-jiáu/kan-liáu
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號6困擾
序號 6
詞目 困擾
音讀 khùn-jiáu/khùn-liáu
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
部分符合 「liáu 擾」 有6筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 擾亂 jiáu-luān/liáu-luān 破壞、騷擾。
2 攪擾 kiáu-jiáu/kiáu-liáu 打擾、擾亂、驚動。 受人招待或叼擾別人時說的客套話。
3 打擾 tánn-jiáu/tánn-liáu 擾亂、驚動。 受人招待或叼擾別人時說的客套話。
4 紛擾 hun-jiáu/hun-liáu (臺華共同詞 ,無義項)
5 干擾 kan-jiáu/kan-liáu (臺華共同詞 ,無義項)
6 困擾 khùn-jiáu/khùn-liáu (臺華共同詞 ,無義項)