kiáu 筊

完全符合 「kiáu 筊」 有1筆

序號1筊
序號 1
詞目
音讀 kiáu
釋義 賭博。
完全符合 「kiáu 筊」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 kiáu 賭博。

部分符合 「kiáu 筊」 有14筆

序號1筊跤
序號 1
詞目 筊跤
音讀 kiáu-kha
釋義 賭伴,能陪伴一起賭博的人。
序號2筊間
序號 2
詞目 筊間
音讀 kiáu-king
釋義 賭場。專門供人賭博的地方。
序號3筊鬼
序號 3
詞目 筊鬼
音讀 kiáu-kuí
釋義 嗜賭如命的人。
序號4筊本
序號 4
詞目 筊本
音讀 kiáu-pún
釋義 賭本。賭博用的本錢。
序號5筊仙
序號 5
詞目 筊仙
音讀 kiáu-sian
釋義 嗜賭成性的人。
序號6筊岫
序號 6
詞目 筊岫
音讀 kiáu-siū
釋義 聚賭的地方。
序號7筊場
序號 7
詞目 筊場
音讀 kiáu-tiûnn
釋義 賭場。
序號8筊東
序號 8
詞目 筊東
音讀 kiáu-tong
釋義 賭博的主頭、莊家。
序號9跋筊
序號 9
詞目 跋筊
音讀 pua̍h-kiáu
釋義 賭博。以金錢下注來決勝負的遊戲。
序號10跋歹筊
序號 10
詞目 跋歹筊
音讀 pua̍h-pháinn-kiáu
釋義 以手法詐賭或聯手詐賭。
序號11東筊
序號 11
詞目 東筊
音讀 tong kiáu
釋義 賭博時向贏家抽頭。
序號12剪筊
序號 12
詞目 剪筊
音讀 tsián-kiáu
釋義 詐賭。
序號13整筊
序號 13
詞目 整筊
音讀 tsíng-kiáu
釋義 開設賭場、籌辦賭局。
序號14僥倖錢,失德了;冤枉錢,跋輸筊。
序號 14
詞目 僥倖錢,失德了;冤枉錢,跋輸筊。
音讀 Hiau-hīng-tsînn, sit-tik liáu; uan-óng-tsînn, pua̍h-su kiáu.
釋義 不義之財,會因為做不道德的事而花光;冤屈人家所得到的橫財,也會賭博全輸光。誡人勿貪非分及不義之財,不義之財,怎麼來就怎麼去。
部分符合 「kiáu 筊」 有14筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 筊跤 kiáu-kha 賭伴,能陪伴一起賭博的人。
2 筊間 kiáu-king 賭場。專門供人賭博的地方。
3 筊鬼 kiáu-kuí 嗜賭如命的人。
4 筊本 kiáu-pún 賭本。賭博用的本錢。
5 筊仙 kiáu-sian 嗜賭成性的人。
6 筊岫 kiáu-siū 聚賭的地方。
7 筊場 kiáu-tiûnn 賭場。
8 筊東 kiáu-tong 賭博的主頭、莊家。
9 跋筊 pua̍h-kiáu 賭博。以金錢下注來決勝負的遊戲。
10 跋歹筊 pua̍h-pháinn-kiáu 以手法詐賭或聯手詐賭。
11 東筊 tong kiáu 賭博時向贏家抽頭。
12 剪筊 tsián-kiáu 詐賭。
13 整筊 tsíng-kiáu 開設賭場、籌辦賭局。
14 僥倖錢,失德了;冤枉錢,跋輸筊。 Hiau-hīng-tsînn, sit-tik liáu; uan-óng-tsînn, pua̍h-su kiáu. 不義之財,會因為做不道德的事而花光;冤屈人家所得到的橫財,也會賭博全輸光。誡人勿貪非分及不義之財,不義之財,怎麼來就怎麼去。