khí 齒

完全符合 「khí 齒」 有1筆

序號1齒
序號 1
詞目
音讀 khí
釋義 牙齒。 計算數量單位。
完全符合 「khí 齒」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 khí 牙齒。 計算數量單位。

部分符合 「khí 齒」 有30筆

序號1挽喙齒
序號 1
詞目 挽喙齒
音讀 bán tshuì-khí
釋義 拔牙齒。
序號2馬齒豆
序號 2
詞目 馬齒豆
音讀 bé-khí-tāu
釋義 蠶豆。豆類,莖粗大,偶數羽狀複葉,互生。春天開蝶形花,莢果為狹長橢圓形、稍扁平、肥厚、被細毛。種子橢圓形,可食用及入藥,莖葉可作綠肥。
序號3發喙齒
序號 3
詞目 發喙齒
音讀 huat tshuì-khí
釋義 長牙齒。
序號4幼齒
序號 4
詞目 幼齒
音讀 iù-khí
釋義 幼小、剛長出來的乳牙。 用來稱呼年幼的人、少女或是生手。 形容年紀小或是技能生疏的人。
序號5咬喙齒根
序號 5
詞目 咬喙齒根
音讀 kā-tshuì-khí-kin/kā-tshuì-khí-kun
釋義 磨牙。
序號6角齒
序號 6
詞目 角齒
音讀 kak-khí
釋義 犬齒、虎牙。形狀像狗的牙齒,適於齧裂強韌食物。
序號7假喙齒
序號 7
詞目 假喙齒
音讀 ké-tshuì-khí
釋義 假牙。
序號8齒抿仔
序號 8
詞目 齒抿仔
音讀 khí-bín-á
釋義 牙刷。
序號9齒岸
序號 9
詞目 齒岸
音讀 khí-huānn
釋義 牙齦、牙床。覆蓋在齒槽突及圍繞齒冠周圍的口腔黏膜,即牙齒根部所固著的地方。
序號10齒粉
序號 10
詞目 齒粉
音讀 khí-hún
釋義 牙粉。刷牙時用來清潔牙齒的粉狀物。主要原料為碳酸鎂、碳酸鈣等,能強固牙齒並達到清潔的功用。
序號11齒科
序號 11
詞目 齒科
音讀 khí-kho
釋義 牙科。有關牙齒醫療保健的醫學部門。
序號12齒觳仔
序號 12
詞目 齒觳仔
音讀 khí-khok-á
釋義 漱口杯。
序號13齒膏
序號 13
詞目 齒膏
音讀 khí-ko
釋義 牙膏。刷牙時所用的清潔軟膏。有清潔和保護牙齒的功效。
序號14齒包
序號 14
詞目 齒包
音讀 khí-pau
釋義 牙齦上所生的膿包。
序號15齒縫
序號 15
詞目 齒縫
音讀 khí-phāng
釋義 牙縫。牙齒之間的細縫。
序號16齒杯
序號 16
詞目 齒杯
音讀 khí-pue
釋義 漱口杯、牙杯。刷牙時用來盛裝漱口水的杯子。
序號17齒𣻸
序號 17
詞目 齒𣻸
音讀 khí-siûnn
釋義 牙垢。積存在牙齒上的汙穢物。
序號18齒戳仔
序號 18
詞目 齒戳仔
音讀 khí-thok-á
釋義 牙籤。
序號19鋸齒
序號 19
詞目 鋸齒
音讀 kì-khí/kù-khí
釋義 鋸子上的尖齒。
序號20奶齒
序號 20
詞目 奶齒
音讀 ling-khí/ni-khí
釋義 乳牙。小兒最初生長,未經脫換的牙齒。
部分符合 「khí 齒」 有30筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 挽喙齒 bán tshuì-khí 拔牙齒。
2 馬齒豆 bé-khí-tāu 蠶豆。豆類,莖粗大,偶數羽狀複葉,互生。春天開蝶形花,莢果為狹長橢圓形、稍扁平、肥厚、被細毛。種子橢圓形,可食用及入藥,莖葉可作綠肥。
3 發喙齒 huat tshuì-khí 長牙齒。
4 幼齒 iù-khí 幼小、剛長出來的乳牙。 用來稱呼年幼的人、少女或是生手。 形容年紀小或是技能生疏的人。
5 咬喙齒根 kā-tshuì-khí-kin/kā-tshuì-khí-kun 磨牙。
6 角齒 kak-khí 犬齒、虎牙。形狀像狗的牙齒,適於齧裂強韌食物。
7 假喙齒 ké-tshuì-khí 假牙。
8 齒抿仔 khí-bín-á 牙刷。
9 齒岸 khí-huānn 牙齦、牙床。覆蓋在齒槽突及圍繞齒冠周圍的口腔黏膜,即牙齒根部所固著的地方。
10 齒粉 khí-hún 牙粉。刷牙時用來清潔牙齒的粉狀物。主要原料為碳酸鎂、碳酸鈣等,能強固牙齒並達到清潔的功用。
11 齒科 khí-kho 牙科。有關牙齒醫療保健的醫學部門。
12 齒觳仔 khí-khok-á 漱口杯。
13 齒膏 khí-ko 牙膏。刷牙時所用的清潔軟膏。有清潔和保護牙齒的功效。
14 齒包 khí-pau 牙齦上所生的膿包。
15 齒縫 khí-phāng 牙縫。牙齒之間的細縫。
16 齒杯 khí-pue 漱口杯、牙杯。刷牙時用來盛裝漱口水的杯子。
17 齒𣻸 khí-siûnn 牙垢。積存在牙齒上的汙穢物。
18 齒戳仔 khí-thok-á 牙籤。
19 鋸齒 kì-khí/kù-khí 鋸子上的尖齒。
20 奶齒 ling-khí/ni-khí 乳牙。小兒最初生長,未經脫換的牙齒。