uân 灣

完全符合 「uân 灣」 有1筆

序號1灣
序號 1
詞目
音讀 uân
釋義 (單字不成詞者 ,無義項)
完全符合 「uân 灣」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 uân (單字不成詞者 ,無義項)

部分符合 「uân 灣」 有8筆

序號1國立臺灣藝術教育館
序號 1
詞目 國立臺灣藝術教育館
音讀 Kok-li̍p Tâi-uân Gē-su̍t Kàu-io̍k-kuán
釋義 臺北(附錄-地名-文教處所)
序號2國立臺灣科學教育院
序號 2
詞目 國立臺灣科學教育院
音讀 Kok-li̍p Tâi-uân Kho-ha̍k Kàu-io̍k-īnn
釋義 臺北(附錄-地名-文教處所)
序號3國立臺灣博物館
序號 3
詞目 國立臺灣博物館
音讀 Kok-li̍p Tâi-uân Phok-bu̍t-kuán
釋義 臺北(附錄-地名-文教處所)
序號4西子灣
序號 4
詞目 西子灣
音讀 Se-á-uân
釋義 高雄捷運橘線站名
序號5順益臺灣原住民博物館
序號 5
詞目 順益臺灣原住民博物館
音讀 Sūn-ik Tâi-uân Guân-tsū-bîn Phok-bu̍t-kuán
釋義 臺北(附錄-地名-文教處所)
序號6臺灣民俗北投文物館
序號 6
詞目 臺灣民俗北投文物館
音讀 Tâi-uân Bîn-sio̍k Pak-tâu Bûn-bu̍t-kuán
釋義 臺北(附錄-地名-文教處所)
序號7臺灣林業陳列館
序號 7
詞目 臺灣林業陳列館
音讀 Tâi-uân Lîm-gia̍p Tîn-lia̍t-kuán
釋義 臺北(附錄-地名-文教處所)
序號8臺灣錢,淹跤目。
序號 8
詞目 臺灣錢,淹跤目。
音讀 Tâi-uân tsînn, im kha-ba̍k.
釋義 臺灣地上的錢多到蓋住腳踝。比喻臺灣遍地錢財、容易謀生。
部分符合 「uân 灣」 有8筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 國立臺灣藝術教育館 Kok-li̍p Tâi-uân Gē-su̍t Kàu-io̍k-kuán 臺北(附錄-地名-文教處所)
2 國立臺灣科學教育院 Kok-li̍p Tâi-uân Kho-ha̍k Kàu-io̍k-īnn 臺北(附錄-地名-文教處所)
3 國立臺灣博物館 Kok-li̍p Tâi-uân Phok-bu̍t-kuán 臺北(附錄-地名-文教處所)
4 西子灣 Se-á-uân 高雄捷運橘線站名
5 順益臺灣原住民博物館 Sūn-ik Tâi-uân Guân-tsū-bîn Phok-bu̍t-kuán 臺北(附錄-地名-文教處所)
6 臺灣民俗北投文物館 Tâi-uân Bîn-sio̍k Pak-tâu Bûn-bu̍t-kuán 臺北(附錄-地名-文教處所)
7 臺灣林業陳列館 Tâi-uân Lîm-gia̍p Tîn-lia̍t-kuán 臺北(附錄-地名-文教處所)
8 臺灣錢,淹跤目。 Tâi-uân tsînn, im kha-ba̍k. 臺灣地上的錢多到蓋住腳踝。比喻臺灣遍地錢財、容易謀生。