kuan 觀

完全符合 「kuan 觀」 有1筆

序號1觀
序號 1
詞目
音讀 kuan
釋義 (單字不成詞者 ,無義項)
完全符合 「kuan 觀」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 kuan (單字不成詞者 ,無義項)

部分符合 「kuan 觀」 有34筆

序號1美觀
序號 1
詞目 美觀
音讀 bí-kuan
釋義 指物品好看、漂亮。
序號2外觀
序號 2
詞目 外觀
音讀 guā-kuan
釋義 外表的形態。
序號3觀音
序號 3
詞目 觀音
音讀 Kuan-im
釋義 觀世音菩薩。西方三聖之一。
序號4觀音竹
序號 4
詞目 觀音竹
音讀 kuan-im-tik
釋義 鳳凰竹。禾本植物。根莖叢生,形小葉長,種植在岩石上,經冬不凋。多栽植在庭園中,以供觀賞。
序號5觀光
序號 5
詞目 觀光
音讀 kuan-kong
釋義 參觀旅行、旅遊。
序號6觀念
序號 6
詞目 觀念
音讀 kuan-liām
釋義 對事物的看法及概念。
序號7觀察
序號 7
詞目 觀察
音讀 kuan-tshat
釋義 仔細察看。
序號8觀前顧後
序號 8
詞目 觀前顧後
音讀 kuan-tsîng-kòo-āu
釋義 瞻前顧後、兼顧前後。比喻做事謹慎周密。
序號9樂觀
序號 9
詞目 樂觀
音讀 lo̍k-kuan
釋義 對人生或一切事物的發展充滿信心和希望的生活態度。
序號10悲觀
序號 10
詞目 悲觀
音讀 pi-kuan
釋義 沮喪或負面的人生態度。
序號11宏觀
序號 11
詞目 宏觀
音讀 hông-kuan
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號12客觀
序號 12
詞目 客觀
音讀 kheh-kuan
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號13景觀
序號 13
詞目 景觀
音讀 kíng-kuan
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號14觀望
序號 14
詞目 觀望
音讀 kuan-bōng
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號15觀感
序號 15
詞目 觀感
音讀 kuan-kám
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號16觀看
序號 16
詞目 觀看
音讀 kuan-khuànn
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號17觀摩
序號 17
詞目 觀摩
音讀 kuan-môo
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號18觀賞
序號 18
詞目 觀賞
音讀 kuan-sióng
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號19觀想
序號 19
詞目 觀想
音讀 kuan-sióng
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號20觀點
序號 20
詞目 觀點
音讀 kuan-tiám
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
部分符合 「kuan 觀」 有34筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 美觀 bí-kuan 指物品好看、漂亮。
2 外觀 guā-kuan 外表的形態。
3 觀音 Kuan-im 觀世音菩薩。西方三聖之一。
4 觀音竹 kuan-im-tik 鳳凰竹。禾本植物。根莖叢生,形小葉長,種植在岩石上,經冬不凋。多栽植在庭園中,以供觀賞。
5 觀光 kuan-kong 參觀旅行、旅遊。
6 觀念 kuan-liām 對事物的看法及概念。
7 觀察 kuan-tshat 仔細察看。
8 觀前顧後 kuan-tsîng-kòo-āu 瞻前顧後、兼顧前後。比喻做事謹慎周密。
9 樂觀 lo̍k-kuan 對人生或一切事物的發展充滿信心和希望的生活態度。
10 悲觀 pi-kuan 沮喪或負面的人生態度。
11 宏觀 hông-kuan (臺華共同詞 ,無義項)
12 客觀 kheh-kuan (臺華共同詞 ,無義項)
13 景觀 kíng-kuan (臺華共同詞 ,無義項)
14 觀望 kuan-bōng (臺華共同詞 ,無義項)
15 觀感 kuan-kám (臺華共同詞 ,無義項)
16 觀看 kuan-khuànn (臺華共同詞 ,無義項)
17 觀摩 kuan-môo (臺華共同詞 ,無義項)
18 觀賞 kuan-sióng (臺華共同詞 ,無義項)
19 觀想 kuan-sióng (臺華共同詞 ,無義項)
20 觀點 kuan-tiám (臺華共同詞 ,無義項)