kuan 棺

完全符合 「kuan 棺」 有1筆

序號1棺
序號 1
詞目
音讀 kuan
釋義 (單字不成詞者 ,無義項)
完全符合 「kuan 棺」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 kuan (單字不成詞者 ,無義項)

部分符合 「kuan 棺」 有1筆

序號1棺木
序號 1
詞目 棺木
音讀 kuan-bo̍k
釋義 棺材、棺木。裝殮屍體的容器,大多用木材製成。
部分符合 「kuan 棺」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 棺木 kuan-bo̍k 棺材、棺木。裝殮屍體的容器,大多用木材製成。