khuân 權

部分符合 「khuân 權」 有30筆

序號21股權
序號 21
詞目 股權
音讀 kóo-khuân
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號22霸權
序號 22
詞目 霸權
音讀 pà-khuân
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號23版權
序號 23
詞目 版權
音讀 pán-khuân
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號24授權
序號 24
詞目 授權
音讀 siū-khuân
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號25所有權
序號 25
詞目 所有權
音讀 sóo-iú-khuân
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號26集權
序號 26
詞目 集權
音讀 tsi̍p-khuân
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號27除權
序號 27
詞目 除權
音讀 tû-khuân
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號28威權
序號 28
詞目 威權
音讀 ui-khuân
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號29五權
序號 29
詞目 五權
音讀 Ngóo-khuân
釋義 火車線站名
序號30五權國小
序號 30
詞目 五權國小
音讀 Ngóo-khuân Kok-sió
釋義 高雄輕軌站名
部分符合 「khuân 權」 有30筆
序號 詞目 音讀 釋義
21 股權 kóo-khuân (臺華共同詞 ,無義項)
22 霸權 pà-khuân (臺華共同詞 ,無義項)
23 版權 pán-khuân (臺華共同詞 ,無義項)
24 授權 siū-khuân (臺華共同詞 ,無義項)
25 所有權 sóo-iú-khuân (臺華共同詞 ,無義項)
26 集權 tsi̍p-khuân (臺華共同詞 ,無義項)
27 除權 tû-khuân (臺華共同詞 ,無義項)
28 威權 ui-khuân (臺華共同詞 ,無義項)
29 五權 Ngóo-khuân 火車線站名
30 五權國小 Ngóo-khuân Kok-sió 高雄輕軌站名