hm̂ 媒

完全符合 「hm̂ 媒」 有1筆

序號1媒
序號 1
詞目
音讀 muê/hm̂
釋義 (單字不成詞者 ,無義項)
完全符合 「hm̂ 媒」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 muê/hm̂ (單字不成詞者 ,無義項)

部分符合 「hm̂ 媒」 有5筆

序號1媒人
序號 1
詞目 媒人
音讀 muê-lâng/hm̂-lâng
釋義 婚姻介紹人。
序號2媒人公
序號 2
詞目 媒人公
音讀 muê-lâng-kong/hm̂-lâng-kong
釋義 專指男性的媒人。
序號3媒人禮
序號 3
詞目 媒人禮
音讀 muê-lâng-lé/hm̂-lâng-lé
釋義 結婚的新人送給媒人的謝禮或是金錢。
序號4媒人婆
序號 4
詞目 媒人婆
音讀 muê-lâng-pô/hm̂-lâng-pô
釋義 媒婆。替人作媒的婦女。
序號5媒人喙
序號 5
詞目 媒人喙
音讀 muê-lâng-tshuì/hm̂-lâng-tshuì
釋義 從媒人口中說出來的話。媒人為了撮合男女雙方的婚姻,往往會刻意把彼此的優缺點加以誇張或隱瞞,後來的人形容某人說話不老實,就用「媒人喙」來做比喻。
部分符合 「hm̂ 媒」 有5筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 媒人 muê-lâng/hm̂-lâng 婚姻介紹人。
2 媒人公 muê-lâng-kong/hm̂-lâng-kong 專指男性的媒人。
3 媒人禮 muê-lâng-lé/hm̂-lâng-lé 結婚的新人送給媒人的謝禮或是金錢。
4 媒人婆 muê-lâng-pô/hm̂-lâng-pô 媒婆。替人作媒的婦女。
5 媒人喙 muê-lâng-tshuì/hm̂-lâng-tshuì 從媒人口中說出來的話。媒人為了撮合男女雙方的婚姻,往往會刻意把彼此的優缺點加以誇張或隱瞞,後來的人形容某人說話不老實,就用「媒人喙」來做比喻。