uê 鞋

完全符合 「uê 鞋」 有1筆

序號1鞋
序號 1
詞目
音讀 ê/uê
釋義 腳上的穿著物。
完全符合 「uê 鞋」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 ê/uê 腳上的穿著物。

部分符合 「uê 鞋」 有11筆

序號1鞋抿仔
序號 1
詞目 鞋抿仔
音讀 ê-bín-á/uê-bín-á
釋義 鞋刷。刷鞋的用具。
序號2鞋油
序號 2
詞目 鞋油
音讀 ê-iû/uê-iû
釋義 塗在皮鞋表面,保護皮面並增加光澤的蠟油。
序號3鞋拔仔
序號 3
詞目 鞋拔仔
音讀 ê-pue̍h-á/uê-pue̍h-á
釋義 鞋拔子。一種輔助穿鞋的用具。形狀像湯匙,將它放在鞋後跟內部,向上提,腳跟就可以輕易穿進鞋子裡。
序號4鞋苴
序號 4
詞目 鞋苴
音讀 ê-tsū/uê-tsū
釋義 鞋墊。墊在鞋子裡面的布片或板子,可以保護腳。
序號5鞋帶
序號 5
詞目 鞋帶
音讀 ê-tuà/uê-tuà
釋義 繫綁鞋子的帶子。
序號6球鞋
序號 6
詞目 球鞋
音讀 kiû-ê/kiû-uê
釋義 運動時所穿的鞋子,穿起來輕便、舒適。
序號7皮鞋
序號 7
詞目 皮鞋
音讀 phuê-ê/phê-uê
釋義 皮革製成的鞋子。
序號8布鞋
序號 8
詞目 布鞋
音讀 pòo-ê/pòo-uê
釋義 以布料為材質所做的鞋子。
序號9砧皮鞋
序號 9
詞目 砧皮鞋
音讀 tiam-phuê-ê/tiam-phê-uê
釋義 修補皮鞋。
序號10草鞋
序號 10
詞目 草鞋
音讀 tsháu-ê/tsháu-uê
釋義 用草編製的鞋。
序號11雨鞋
序號 11
詞目 雨鞋
音讀 hōo-ê/hōo-uê
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
部分符合 「uê 鞋」 有11筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 鞋抿仔 ê-bín-á/uê-bín-á 鞋刷。刷鞋的用具。
2 鞋油 ê-iû/uê-iû 塗在皮鞋表面,保護皮面並增加光澤的蠟油。
3 鞋拔仔 ê-pue̍h-á/uê-pue̍h-á 鞋拔子。一種輔助穿鞋的用具。形狀像湯匙,將它放在鞋後跟內部,向上提,腳跟就可以輕易穿進鞋子裡。
4 鞋苴 ê-tsū/uê-tsū 鞋墊。墊在鞋子裡面的布片或板子,可以保護腳。
5 鞋帶 ê-tuà/uê-tuà 繫綁鞋子的帶子。
6 球鞋 kiû-ê/kiû-uê 運動時所穿的鞋子,穿起來輕便、舒適。
7 皮鞋 phuê-ê/phê-uê 皮革製成的鞋子。
8 布鞋 pòo-ê/pòo-uê 以布料為材質所做的鞋子。
9 砧皮鞋 tiam-phuê-ê/tiam-phê-uê 修補皮鞋。
10 草鞋 tsháu-ê/tsháu-uê 用草編製的鞋。
11 雨鞋 hōo-ê/hōo-uê (臺華共同詞 ,無義項)