tsuê 齊

完全符合 「tsuê 齊」 有1筆

序號1齊
序號 1
詞目
音讀 tsê/tsuê
釋義 東西排列有秩序、畫一。 完備、周全。
完全符合 「tsuê 齊」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 tsê/tsuê 東西排列有秩序、畫一。 完備、周全。

部分符合 「tsuê 齊」 有1筆

序號1和齊
序號 1
詞目 和齊
音讀 hô-tsê/hô-tsuê
釋義 一致。動作整齊劃一。 同心協力。
部分符合 「tsuê 齊」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 和齊 hô-tsê/hô-tsuê 一致。動作整齊劃一。 同心協力。