kok 各

完全符合 「kok 各」 有1筆

序號1各
序號 1
詞目
音讀 kok
釋義 (單字不成詞者 ,無義項)
完全符合 「kok 各」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 kok (單字不成詞者 ,無義項)

部分符合 「kok 各」 有8筆

序號1各人
序號 1
詞目 各人
音讀 kok-lâng
釋義 每個人、各自。
序號2各馝
序號 2
詞目 各馝
音讀 kok-pih
釋義 孤僻、滑稽。形容一個人的性情、脾氣特別古怪、乖戾,或指稱人的個性滑稽、詼諧。
序號3各種
序號 3
詞目 各種
音讀 kok-tsióng
釋義 每一種。
序號4各位
序號 4
詞目 各位
音讀 kok-uī
釋義 每位、諸位。
序號5各行各業
序號 5
詞目 各行各業
音讀 kok-hâng-kok-gia̍p
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號6各界
序號 6
詞目 各界
音讀 kok-kài
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號7各國
序號 7
詞目 各國
音讀 kok-kok
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號8各地
序號 8
詞目 各地
音讀 kok-tē/kok-tuē
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
部分符合 「kok 各」 有8筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 各人 kok-lâng 每個人、各自。
2 各馝 kok-pih 孤僻、滑稽。形容一個人的性情、脾氣特別古怪、乖戾,或指稱人的個性滑稽、詼諧。
3 各種 kok-tsióng 每一種。
4 各位 kok-uī 每位、諸位。
5 各行各業 kok-hâng-kok-gia̍p (臺華共同詞 ,無義項)
6 各界 kok-kài (臺華共同詞 ,無義項)
7 各國 kok-kok (臺華共同詞 ,無義項)
8 各地 kok-tē/kok-tuē (臺華共同詞 ,無義項)