khok 擴

完全符合 「khok 擴」 有1筆

序號1擴
序號 1
詞目
音讀 khok
釋義 (單字不成詞者 ,無義項)
完全符合 「khok 擴」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 khok (單字不成詞者 ,無義項)

部分符合 「khok 擴」 有10筆

序號1後擴
序號 1
詞目 後擴
音讀 āu-khok
釋義 後腦杓。頭後面比較突出的部分。
序號2擴擴
序號 2
詞目 擴擴
音讀 khok-khok
釋義 腦杓突出的樣子。
序號3擴頭
序號 3
詞目 擴頭
音讀 khok-thâu
釋義 指前額或後腦杓凸出。
序號4菜擴
序號 4
詞目 菜擴
音讀 tshài-khok
釋義 大頭菜。根莖類。甘藍菜的一種,莖部肥大成圓球狀,口感如同瓜果,可煮湯。
序號5前擴
序號 5
詞目 前擴
音讀 tsîng-khok
釋義 前額凸出的部分。
序號6擴建
序號 6
詞目 擴建
音讀 khok-kiàn
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號7擴大
序號 7
詞目 擴大
音讀 khok-tāi
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號8擴展
序號 8
詞目 擴展
音讀 khok-tián
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號9擴張
序號 9
詞目 擴張
音讀 khok-tiong
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號10擴充
序號 10
詞目 擴充
音讀 khok-tshiong
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
部分符合 「khok 擴」 有10筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 後擴 āu-khok 後腦杓。頭後面比較突出的部分。
2 擴擴 khok-khok 腦杓突出的樣子。
3 擴頭 khok-thâu 指前額或後腦杓凸出。
4 菜擴 tshài-khok 大頭菜。根莖類。甘藍菜的一種,莖部肥大成圓球狀,口感如同瓜果,可煮湯。
5 前擴 tsîng-khok 前額凸出的部分。
6 擴建 khok-kiàn (臺華共同詞 ,無義項)
7 擴大 khok-tāi (臺華共同詞 ,無義項)
8 擴展 khok-tián (臺華共同詞 ,無義項)
9 擴張 khok-tiong (臺華共同詞 ,無義項)
10 擴充 khok-tshiong (臺華共同詞 ,無義項)