sap 圾

完全符合 「sap 圾」 有1筆

序號1圾
序號 1
詞目
音讀 sap
釋義 (單字不成詞者 ,無義項)
完全符合 「sap 圾」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 sap (單字不成詞者 ,無義項)

部分符合 「sap 圾」 有3筆

序號1垃圾
序號 1
詞目 垃圾
音讀 lah-sap
釋義 骯髒。汙穢,不乾淨。
序號2垃圾鬼
序號 2
詞目 垃圾鬼
音讀 lah-sap-kuí
釋義 罵人骯髒或下流的用語。 不衛生。
序號3垃圾話
序號 3
詞目 垃圾話
音讀 lah-sap-uē
釋義 髒話。
部分符合 「sap 圾」 有3筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 垃圾 lah-sap 骯髒。汙穢,不乾淨。
2 垃圾鬼 lah-sap-kuí 罵人骯髒或下流的用語。 不衛生。
3 垃圾話 lah-sap-uē 髒話。