kah 䘥

完全符合 「kah 䘥」 有1筆

序號1䘥
序號 1
詞目
音讀 kah
釋義 (單字不成詞者 ,無義項)
完全符合 「kah 䘥」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 kah (單字不成詞者 ,無義項)

部分符合 「kah 䘥」 有3筆

序號1䘥仔
序號 1
詞目 䘥仔
音讀 kah-á
釋義 背心。無袖無領的上衣。
序號2內䘥仔
序號 2
詞目 內䘥仔
音讀 lāi-kah-á
釋義 無袖內衣。
序號3吊䘥仔
序號 3
詞目 吊䘥仔
音讀 tiàu-kah-á
釋義 吊帶背心之通稱;通常指男性無袖內衣、汗衫。
部分符合 「kah 䘥」 有3筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 䘥仔 kah-á 背心。無袖無領的上衣。
2 內䘥仔 lāi-kah-á 無袖內衣。
3 吊䘥仔 tiàu-kah-á 吊帶背心之通稱;通常指男性無袖內衣、汗衫。