khó 可

完全符合 「khó 可」 有1筆

序號1可
序號 1
詞目
音讀 khó
釋義 應允,行得通。 顯然。 或者。
完全符合 「khó 可」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 khó 應允,行得通。 顯然。 或者。

部分符合 「khó 可」 有21筆

序號1無可奈何
序號 1
詞目 無可奈何
音讀 bû-khó-nāi-hô
釋義 不得已、沒有辦法怎麼樣。
序號2許可
序號 2
詞目 許可
音讀 hí-khó/hú-khó
釋義 准許、答應。
序號3輕可
序號 3
詞目 輕可
音讀 khin-khó
釋義 輕鬆。形容工作輕鬆、簡單,沒什麼壓力。
序號4可愛
序號 4
詞目 可愛
音讀 khó-ài
釋義 討人喜愛。
序號5可疑
序號 5
詞目 可疑
音讀 khó-gî
釋義 令人懷疑。
序號6可靠
序號 6
詞目 可靠
音讀 khó-khò
釋義 靠得住,有信用。
序號7可憐
序號 7
詞目 可憐
音讀 khó-liân
釋義 令人憐憫。
序號8可憐代
序號 8
詞目 可憐代
音讀 khó-liân-tāi
釋義 值得可憐的事情。
序號9可能
序號 9
詞目 可能
音讀 khó-lîng
釋義 或許,也許。 可能性。
序號10可惱
序號 10
詞目 可惱
音讀 khó-náu
釋義 令人惱恨。多用於歌仔戲中。
序號11可惡
序號 11
詞目 可惡
音讀 khó-ònn
釋義 令人厭惡反感。
序號12可怕
序號 12
詞目 可怕
音讀 khó-phà
釋義 讓人感覺害怕。
序號13可比
序號 13
詞目 可比
音讀 khó-pí
釋義 好比。
序號14可惜
序號 14
詞目 可惜
音讀 khó-sioh
釋義 令人惋惜。
序號15可取
序號 15
詞目 可取
音讀 khó-tshú
釋義 值得學習或讚許。可欽佩。
序號16寧可
序號 16
詞目 寧可
音讀 lîng-khó
釋義 不如、最好。在不很滿意的情況下所做的抉擇。 寧願。
序號17可以
序號 17
詞目 可以
音讀 khó-í
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號18可見
序號 18
詞目 可見
音讀 khó-kiàn
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號19可貴
序號 19
詞目 可貴
音讀 khó-kuì
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號20不可
序號 20
詞目 不可
音讀 put-khó
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
部分符合 「khó 可」 有21筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 無可奈何 bû-khó-nāi-hô 不得已、沒有辦法怎麼樣。
2 許可 hí-khó/hú-khó 准許、答應。
3 輕可 khin-khó 輕鬆。形容工作輕鬆、簡單,沒什麼壓力。
4 可愛 khó-ài 討人喜愛。
5 可疑 khó-gî 令人懷疑。
6 可靠 khó-khò 靠得住,有信用。
7 可憐 khó-liân 令人憐憫。
8 可憐代 khó-liân-tāi 值得可憐的事情。
9 可能 khó-lîng 或許,也許。 可能性。
10 可惱 khó-náu 令人惱恨。多用於歌仔戲中。
11 可惡 khó-ònn 令人厭惡反感。
12 可怕 khó-phà 讓人感覺害怕。
13 可比 khó-pí 好比。
14 可惜 khó-sioh 令人惋惜。
15 可取 khó-tshú 值得學習或讚許。可欽佩。
16 寧可 lîng-khó 不如、最好。在不很滿意的情況下所做的抉擇。 寧願。
17 可以 khó-í (臺華共同詞 ,無義項)
18 可見 khó-kiàn (臺華共同詞 ,無義項)
19 可貴 khó-kuì (臺華共同詞 ,無義項)
20 不可 put-khó (臺華共同詞 ,無義項)