hí 喜

完全符合 「hí 喜」 有1筆

序號1喜
序號 1
詞目
音讀
釋義 (單字不成詞者 ,無義項)
完全符合 「hí 喜」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 (單字不成詞者 ,無義項)

部分符合 「hí 喜」 有12筆

序號1喜劇
序號 1
詞目 喜劇
音讀 hí-kio̍k
釋義 有圓滿結局的戲劇或是用誇張手法引人發笑的戲劇。
序號2喜事
序號 2
詞目 喜事
音讀 hí-sū
釋義 婚嫁或一切值得慶賀的事。
序號3喜帖
序號 3
詞目 喜帖
音讀 hí-thiap
釋義 邀人參加婚禮的請帖。
序號4喜酒
序號 4
詞目 喜酒
音讀 hí-tsiú
釋義 結婚時,宴請賓客的酒或酒席。
序號5歡喜
序號 5
詞目 歡喜
音讀 huann-hí
釋義 感到高興、愉快或喜歡。 形容高興、愉快的樣子。 為了消遣好玩、沒有理由的喜歡。
序號6歡歡喜喜
序號 6
詞目 歡歡喜喜
音讀 huann-huann-hí-hí
釋義 快樂、高興。
序號7歡頭喜面
序號 7
詞目 歡頭喜面
音讀 huann-thâu-hí-bīn
釋義 歡天喜地。臉上洋溢著非常高興的表情。
序號8恭喜
序號 8
詞目 恭喜
音讀 kiong-hí
釋義 祝賀喜事之詞。 祝賀。
序號9喜宴
序號 9
詞目 喜宴
音讀 hí-iàn
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號10喜氣
序號 10
詞目 喜氣
音讀 hí-khì
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號11驚喜
序號 11
詞目 驚喜
音讀 kiann-hí
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號12歡歡喜喜一工,煩煩惱惱也一工。
序號 12
詞目 歡歡喜喜一工,煩煩惱惱也一工。
音讀 Huann-huann-hí-hí tsi̍t kang, huân-huân-ló-ló iā tsi̍t kang.
釋義 快樂也是過一天,憂愁也是過一天。意為不管是快樂還是煩惱,日子還是要過,不如保持快樂的心情來面對困難。勸人樂觀進取,不要太過悲觀。
部分符合 「hí 喜」 有12筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 喜劇 hí-kio̍k 有圓滿結局的戲劇或是用誇張手法引人發笑的戲劇。
2 喜事 hí-sū 婚嫁或一切值得慶賀的事。
3 喜帖 hí-thiap 邀人參加婚禮的請帖。
4 喜酒 hí-tsiú 結婚時,宴請賓客的酒或酒席。
5 歡喜 huann-hí 感到高興、愉快或喜歡。 形容高興、愉快的樣子。 為了消遣好玩、沒有理由的喜歡。
6 歡歡喜喜 huann-huann-hí-hí 快樂、高興。
7 歡頭喜面 huann-thâu-hí-bīn 歡天喜地。臉上洋溢著非常高興的表情。
8 恭喜 kiong-hí 祝賀喜事之詞。 祝賀。
9 喜宴 hí-iàn (臺華共同詞 ,無義項)
10 喜氣 hí-khì (臺華共同詞 ,無義項)
11 驚喜 kiann-hí (臺華共同詞 ,無義項)
12 歡歡喜喜一工,煩煩惱惱也一工。 Huann-huann-hí-hí tsi̍t kang, huân-huân-ló-ló iā tsi̍t kang. 快樂也是過一天,憂愁也是過一天。意為不管是快樂還是煩惱,日子還是要過,不如保持快樂的心情來面對困難。勸人樂觀進取,不要太過悲觀。