kénn 哽

完全符合 「kénn 哽」 有1筆

序號1哽
序號 1
詞目
音讀 kénn
釋義 被食物或小骨頭卡住喉嚨。
完全符合 「kénn 哽」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 kénn 被食物或小骨頭卡住喉嚨。

部分符合 「kénn 哽」 有2筆

序號1哽胿
序號 1
詞目 哽胿
音讀 kénn-kui/kínn-kui
釋義 食物堵在喉嚨中難以下嚥。
序號2哽著
序號 2
詞目 哽著
音讀 kénn-tio̍h
釋義 哽到、噎到。喉嚨被噎到。語氣完結時唸作kénn--tio̍h。
部分符合 「kénn 哽」 有2筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 哽胿 kénn-kui/kínn-kui 食物堵在喉嚨中難以下嚥。
2 哽著 kénn-tio̍h 哽到、噎到。喉嚨被噎到。語氣完結時唸作kénn--tio̍h。