tshau 鈔

完全符合 「tshau 鈔」 有1筆

序號1鈔
序號 1
詞目
音讀 tshau
釋義 (單字不成詞者 ,無義項)
完全符合 「tshau 鈔」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 tshau (單字不成詞者 ,無義項)

部分符合 「tshau 鈔」 有1筆

序號1運鈔車
序號 1
詞目 運鈔車
音讀 ūn-tshau-tshia
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
部分符合 「tshau 鈔」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 運鈔車 ūn-tshau-tshia (臺華共同詞 ,無義項)