tshau 臊

完全符合 「tshau 臊」 有1筆

序號1臊
序號 1
詞目
音讀 tshau
釋義 (單字不成詞者 ,無義項)
完全符合 「tshau 臊」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 tshau (單字不成詞者 ,無義項)

部分符合 「tshau 臊」 有1筆

序號1腥臊
序號 1
詞目 腥臊
音讀 tshenn-tshau/tshe-tshau
釋義 指菜色豐盛。
部分符合 「tshau 臊」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 腥臊 tshenn-tshau/tshe-tshau 指菜色豐盛。