kha 跤

部分符合 「kha 跤」 有173筆

序號21跤尾錢
序號 21
詞目 跤尾錢
音讀 kha-bué-tsînn/kha-bé-tsînn
釋義 指人剛去世時,在腳尾處所焚燒的銀紙,以供給亡魂往地府通關過橋所用。
序號22跤尾紙
序號 22
詞目 跤尾紙
音讀 kha-bué-tsuá/kha-bé-tsuá
釋義 臺灣民間辦喪事的一種習俗,親人過世後,家屬在其遺體的腳前燒冥紙,做為其靈魂前往陰間的費用。此冥紙稱為「跤尾紙」。
序號23跤跡
序號 23
詞目 跤跡
音讀 kha-jiah/kha-liah
釋義 腳印、足跡。
序號24跤爪
序號 24
詞目 跤爪
音讀 kha-jiáu/kha-niáu
釋義 腳爪。
序號25跤枷
序號 25
詞目 跤枷
音讀 kha-kê
釋義 腳鐐。一種用來防止人脫逃而拘束其雙腳的戒具。
序號26跤曲
序號 26
詞目 跤曲
音讀 kha-khiau
釋義 膝關節。膝蓋後方的凹陷處。
序號27跤筋
序號 27
詞目 跤筋
音讀 kha-kin/kha-kun
釋義 腳後的筋。
序號28跤球
序號 28
詞目 跤球
音讀 kha-kiû
釋義 足球。
序號29跤骨
序號 29
詞目 跤骨
音讀 kha-kut
釋義 指腿和腳。
序號30跤來手來
序號 30
詞目 跤來手來
音讀 kha-lâi-tshiú-lâi
釋義 毛手毛腳、動手動腳。
序號31跤帛
序號 31
詞目 跤帛
音讀 kha-pe̍h
釋義 裹腳布。舊時女子纏足用的布條。
序號32跤縫
序號 32
詞目 跤縫
音讀 kha-phāng
釋義 胯下。兩腿之間。
序號33跤鼻臁
序號 33
詞目 跤鼻臁
音讀 kha-phīnn-liâm
釋義 腳的脛骨。
序號34跤捗
序號 34
詞目 跤捗
音讀 kha-pôo
釋義 腳掌、腳丫子。
序號35跤步
序號 35
詞目 跤步
音讀 kha-pōo
釋義 腳步。行走時雙腳所移動的步伐。 計算腳步的單位。 行為、立場。
序號36跤盤
序號 36
詞目 跤盤
音讀 kha-puânn
釋義 腳背、腳面。
序號37跤梢
序號 37
詞目 跤梢
音讀 kha-sau
釋義 腳褪下來的皮屑。 笨拙、愚劣。 地位低賤。 品質低劣。
序號38跤梢間仔
序號 38
詞目 跤梢間仔
音讀 kha-sau-king-á
釋義 妓院。供妓女賣淫的場所。
序號39跤數
序號 39
詞目 跤數
音讀 kha-siàu
釋義 角色、傢伙,有輕蔑的意味存在。 人手。
序號40跤液
序號 40
詞目 跤液
音讀 kha-sio̍h
釋義 腳汗。腳部所排出來的汗液或分泌物。
部分符合 「kha 跤」 有173筆
序號 詞目 音讀 釋義
21 跤尾錢 kha-bué-tsînn/kha-bé-tsînn 指人剛去世時,在腳尾處所焚燒的銀紙,以供給亡魂往地府通關過橋所用。
22 跤尾紙 kha-bué-tsuá/kha-bé-tsuá 臺灣民間辦喪事的一種習俗,親人過世後,家屬在其遺體的腳前燒冥紙,做為其靈魂前往陰間的費用。此冥紙稱為「跤尾紙」。
23 跤跡 kha-jiah/kha-liah 腳印、足跡。
24 跤爪 kha-jiáu/kha-niáu 腳爪。
25 跤枷 kha-kê 腳鐐。一種用來防止人脫逃而拘束其雙腳的戒具。
26 跤曲 kha-khiau 膝關節。膝蓋後方的凹陷處。
27 跤筋 kha-kin/kha-kun 腳後的筋。
28 跤球 kha-kiû 足球。
29 跤骨 kha-kut 指腿和腳。
30 跤來手來 kha-lâi-tshiú-lâi 毛手毛腳、動手動腳。
31 跤帛 kha-pe̍h 裹腳布。舊時女子纏足用的布條。
32 跤縫 kha-phāng 胯下。兩腿之間。
33 跤鼻臁 kha-phīnn-liâm 腳的脛骨。
34 跤捗 kha-pôo 腳掌、腳丫子。
35 跤步 kha-pōo 腳步。行走時雙腳所移動的步伐。 計算腳步的單位。 行為、立場。
36 跤盤 kha-puânn 腳背、腳面。
37 跤梢 kha-sau 腳褪下來的皮屑。 笨拙、愚劣。 地位低賤。 品質低劣。
38 跤梢間仔 kha-sau-king-á 妓院。供妓女賣淫的場所。
39 跤數 kha-siàu 角色、傢伙,有輕蔑的意味存在。 人手。
40 跤液 kha-sio̍h 腳汗。腳部所排出來的汗液或分泌物。