nā 若

完全符合 「nā 若」 有1筆

序號1若
序號 1
詞目
音讀
釋義 如果。
完全符合 「nā 若」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 如果。

部分符合 「nā 若」 有13筆

序號1見若
序號 1
詞目 見若
音讀 kiàn-nā
釋義 凡是、只要。
序號2幾若
序號 2
詞目 幾若
音讀 kuí-nā
釋義 幾、若干。
序號3幾若工
序號 3
詞目 幾若工
音讀 kuí-nā kang
釋義 好幾天、許多天。
序號4若無
序號 4
詞目 若無
音讀 nā-bô
釋義 否則、不然。
序號5若是
序號 5
詞目 若是
音讀 nā-sī
釋義 如果、要是。假使、倘若。
序號6若準
序號 6
詞目 若準
音讀 nā-tsún
釋義 如果、倘若。
序號7便若
序號 7
詞目 便若
音讀 piān-nā
釋義 凡是、只要。
序號8準若
序號 8
詞目 準若
音讀 tsún-nā
釋義 假使、倘若。
序號9翁某若仝心,烏塗變成金。
序號 9
詞目 翁某若仝心,烏塗變成金。
音讀 Ang-bóo nā kāng-sim, oo-thôo piàn-sîng kim.
釋義 夫妻若同心協力,沒有價值的黑土都能變成高價值的東西。比喻夫妻和諧,一起努力,任何事都可成就。
序號10兄弟若仝心,烏塗變成金。
序號 10
詞目 兄弟若仝心,烏塗變成金。
音讀 Hiann-tī nā kāng sim, oo-thôo piàn-sîng kim.
釋義 兄弟若能同心,黑土也能變黃金。意謂兄弟同心耕作,可種出大量作物,賺足金錢,就像是把田裡烏黑的泥土變成黃金一樣。鼓勵手足之間應通力合作,便能得到耀眼的成果。
序號11人若衰,種匏仔生菜瓜。
序號 11
詞目 人若衰,種匏仔生菜瓜。
音讀 Lâng nā sue, tsìng pû-á senn tshài-kue.
釋義 人若倒楣,種匏瓜也會長出絲瓜。比喻人的運氣不佳,老是事與願違。
序號12少年若無一擺戇,路邊哪有有應公。
序號 12
詞目 少年若無一擺戇,路邊哪有有應公。
音讀 Siàu-liân nā bô tsi̍t pái gōng, lōo-pinn ná ū Iú-ìng-kong.
釋義 若非年少時傻過一次,路邊哪來有應公廟。「有應公」或稱無緣佛、萬善公,是對無主孤魂的尊稱,也指臺灣民間信仰中,收容孤魂的小祠廟,通常不知道主祀者、也沒有神像。引申為勸誡年輕人勿逞血氣之勇,需珍惜自身性命。
序號13做官若清廉,食飯著攪鹽。
序號 13
詞目 做官若清廉,食飯著攪鹽。
音讀 Tsò-kuann nā tshing-liâm, tsia̍h-pn̄g tio̍h kiáu iâm.
釋義 當官若清廉,吃飯得拌鹽。意為當官如果只靠基本官俸而不貪污,生活就會過得清苦,連吃飯都只能加點鹽巴下飯。表示清官無法過富裕奢華的生活;又指清官難為或指無官不貪。
部分符合 「nā 若」 有13筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 見若 kiàn-nā 凡是、只要。
2 幾若 kuí-nā 幾、若干。
3 幾若工 kuí-nā kang 好幾天、許多天。
4 若無 nā-bô 否則、不然。
5 若是 nā-sī 如果、要是。假使、倘若。
6 若準 nā-tsún 如果、倘若。
7 便若 piān-nā 凡是、只要。
8 準若 tsún-nā 假使、倘若。
9 翁某若仝心,烏塗變成金。 Ang-bóo nā kāng-sim, oo-thôo piàn-sîng kim. 夫妻若同心協力,沒有價值的黑土都能變成高價值的東西。比喻夫妻和諧,一起努力,任何事都可成就。
10 兄弟若仝心,烏塗變成金。 Hiann-tī nā kāng sim, oo-thôo piàn-sîng kim. 兄弟若能同心,黑土也能變黃金。意謂兄弟同心耕作,可種出大量作物,賺足金錢,就像是把田裡烏黑的泥土變成黃金一樣。鼓勵手足之間應通力合作,便能得到耀眼的成果。
11 人若衰,種匏仔生菜瓜。 Lâng nā sue, tsìng pû-á senn tshài-kue. 人若倒楣,種匏瓜也會長出絲瓜。比喻人的運氣不佳,老是事與願違。
12 少年若無一擺戇,路邊哪有有應公。 Siàu-liân nā bô tsi̍t pái gōng, lōo-pinn ná ū Iú-ìng-kong. 若非年少時傻過一次,路邊哪來有應公廟。「有應公」或稱無緣佛、萬善公,是對無主孤魂的尊稱,也指臺灣民間信仰中,收容孤魂的小祠廟,通常不知道主祀者、也沒有神像。引申為勸誡年輕人勿逞血氣之勇,需珍惜自身性命。
13 做官若清廉,食飯著攪鹽。 Tsò-kuann nā tshing-liâm, tsia̍h-pn̄g tio̍h kiáu iâm. 當官若清廉,吃飯得拌鹽。意為當官如果只靠基本官俸而不貪污,生活就會過得清苦,連吃飯都只能加點鹽巴下飯。表示清官無法過富裕奢華的生活;又指清官難為或指無官不貪。