khí 起

部分符合 「khí 起」 有81筆

序號81食雞,會起家;食鰇魚,生囡仔好育飼。
序號 81
詞目 食雞,會起家;食鰇魚,生囡仔好育飼。
音讀 Tsia̍h ke, ē khí-ke; tsia̍h jiû-hî, senn gín-á hó io-tshī.
釋義 吃雞,會使家道興盛;吃魷魚,生下來的小孩容易養育。借諧音的吉祥話,說出心中的祝福。搬新家、結婚、生子、宴會時皆可以使用。
部分符合 「khí 起」 有81筆
序號 詞目 音讀 釋義
81 食雞,會起家;食鰇魚,生囡仔好育飼。 Tsia̍h ke, ē khí-ke; tsia̍h jiû-hî, senn gín-á hó io-tshī. 吃雞,會使家道興盛;吃魷魚,生下來的小孩容易養育。借諧音的吉祥話,說出心中的祝福。搬新家、結婚、生子、宴會時皆可以使用。