• pho

釋義

 1. 名詞 在水面上漂浮的球狀或半球形氣體。

  第1項釋義的用例:

  • 雪文泡
   sap-bûn pho
   (肥皂泡)

  第1項釋義的近義:

 2. 名詞 唾液、口沫。

  第2項釋義的用例:

  • 講甲喙角全泡
   kóng kah tshuì-kak tsuân pho
   (說得口沫橫飛)

又見音

分類

部首筆畫

水部 - 部首外5畫 - 共8畫