• phāng

釋義

 1. 名詞 空隙。

  第1項釋義的用例:

  • 窗仔有縫,風攏對遐貫入來。
   Thang-á ū phāng, hong lóng tuì hia kǹg--ji̍p-lâi.
   (窗戶有縫隙,風都從那吹進來。)

  第1項釋義的近義:

又見音

分類

部首筆畫

糸部 - 部首外11畫 - 共17畫