• pâng

釋義

 1. 動詞 以針線使布料相接合。

  第1項釋義的用例:

  • 你的褲裂開矣,緊褪起來縫一下。
   Lí ê khòo li̍h--khui--ah, kín thǹg khí-lâi pâng--tsi̍t-ē.
   (你的褲子破了,趕緊脫下來縫一下。)

  第1項釋義的近義:

又見音

分類

部首筆畫

糸部 - 部首外11畫 - 共17畫