• tsíng

釋義

 1. 動詞 皮肉浮脹。

  第1項釋義的用例:

  • 伊的頭挵著壁,腫一癗。
   I ê thâu lòng-tio̍h piah, tsíng tsi̍t luî.
   (他的頭撞到牆壁,腫一個包。)

  第1項釋義的近義:

分類

部首筆畫

肉部 - 部首外9畫 - 共13畫