• hián

釋義

 1. 動詞 搖晃。

  第1項釋義的用例:

  • 風湧大,船搟甲真厲害,莫怪伊會眩船。
   Hong-íng tuā, tsûn hián kah tsin lī-hāi, bo̍k-kuài i ē hîn-tsûn.
   (風浪大,船晃得很厲害,難怪他會暈船。)

分類

部首筆畫

手部 - 部首外10畫 - 共13畫

異用字