• thiap

釋義

 1. 動詞 補足、補貼、補償。

  第1項釋義的用例:

  • 伊讀大學佇外口稅厝,提錢貼厝主蹛𪜶遐食飯。
   I tha̍k tāi-ha̍k tī guā-kháu suè-tshù, the̍h tsînn thiap tshù-tsú tuà in hia tsia̍h-pn̄g.
   (他讀大學在外租屋時,貼錢給房東在房東家搭伙。)

又見音

分類

部首筆畫

貝部 - 部首外5畫 - 共12畫