• bih

釋義

 1. 動詞 躲、藏。

  第1項釋義的用例:

  • 你敢知影伊覕佇佗位?
   Lí kám tsai-iánn i bih tī tó-uī?
   (你知道他躲在哪嗎?)
  • 聽著債主欲揣伊,伊緊走去覕。
   Thiann-tio̍h tsè-tsú beh tshuē--i, i kín tsáu-khì bih.
   (聽到債主要找他,他急忙躲起來。)

  第1項釋義的近義:

分類

部首筆畫

見部 - 部首外5畫 - 共12畫

詞彙比較

詞彙比較表華語詞目:躲藏
詞彙 音讀
鹿港偏泉腔 bih
三峽偏泉腔 覕起來 bih--khí-lâi
臺北偏泉腔 bih
覕起來 bih--khí-lâi
藏起來 tshàng--khí-lâi
宜蘭偏漳腔 bih
臺南混合腔 bih
高雄混合腔 bih
金門偏泉腔 bih
馬公偏泉腔 bih
新竹偏泉腔 bih
臺中偏漳腔 bih

異用字