• hi

釋義

 1. 形容詞 身體軟弱、無力。

  第1項釋義的用例:

  • 身體虛
   sin-thé hi
   (身體虛弱)

  第1項釋義的近義:

 2. 形容詞 不實的、假的。

  第2項釋義的用例:

  • 這層是實抑是虛猶毋知,你毋通綴人烏白講。
   Tsit tsân sī si̍t ia̍h-sī hi iáu m̄ tsai, lí m̄-thang tuè lâng oo-pe̍h kóng.
   (這件事是真是假還不知道,你不要跟著別人亂說。)

  第2項釋義的近義:

  第2項釋義的反義:

 3. 形容詞 衣物長期搓洗布料變得不緊實。

  第3項釋義的用例:

  • 衫洗久,料身會虛去。
   Sann sé kú, liāu-sin ē hi--khì.
   (衣物搓洗久了,布料會變得不緊實。)

又見音

部首筆畫

虍部 - 部首外6畫 - 共12畫