• kíng

釋義

 1. 動詞 挑、選。

  第1項釋義的用例:

  • 揀啊揀,揀著一个賣龍眼。
   Kíng--ah kíng, kíng-tio̍h tsi̍t ê bē lîng-gíng.
   (挑啊挑,挑到一個賣龍眼的。比喻選擇婚姻對象時,過於挑剔,最後挑選的未必理想。)
  • 欲買柚仔愛揀較有重的。
   Beh bé iū-á ài kíng khah ū tāng--ê.
   (要買柚子要挑感覺沉重的。)
  • 揀菜
   kíng-tshài
   (把不要的菜挑掉,要的留下來)

  第1項釋義的近義:

又見音

分類

部首筆畫

手部 - 部首外9畫 - 共12畫