• kuânn

釋義

 1. 形容詞 一般指氣候上的冷。

  第1項釋義的用例:

  • 寒甲欲死。
   Kuânn kah beh-sí.
   (冷得要死。)
  • 氣象報告講明仔載會比今仔日較寒。
   Khì-siōng pò-kò kóng bîn-á-tsài ē pí kin-á-ji̍t khah kuânn.
   (氣象報告說明天會比今天寒冷。)

  第1項釋義的近義:

  第1項釋義的反義:

又見音

分類

部首筆畫

宀部 - 部首外9畫 - 共12畫