• tsih

釋義

 1. 動詞 接洽、周旋。

  第1項釋義的用例:

  • 接接
   tsih-tsiap
   (接接)
 2. 動詞 迎接。

  第2項釋義的用例:

  • 接神
   tsih-sîn
   (接神)
 3. 動詞 承受重量。

  第3項釋義的用例:

  • 接力
   tsih-la̍t
   (接力)
 4. 動詞 用手拿住對方遞過來的東西。

  第4項釋義的用例:

  • 這本冊你共我接過去。
   Tsit pún tsheh lí kā guá tsih--kuè-khì.
   (這本書你幫我接過去。)

又見音

部首筆畫

手部 - 部首外8畫 - 共11畫