• kiông

釋義

 1. 形容詞 健壯、厲害。

  第1項釋義的用例:

  • 你毋通強欺弱。
   Lí m̄-thang kiông khi jio̍k.
   (你不可以強凌弱。)
  • 伊數學真強。
   I sòo-ha̍k tsin kiông.
   (他的數學很厲害。)

  第1項釋義的反義:

 2. 副詞 硬是……、硬要……。

  第2項釋義的用例:

  • 叫伊莫去,伊強欲去。
   Kiò i mài khì, i kiông beh khì.
   (叫他不要去,他硬要去。)

又見音

部首筆畫

弓部 - 部首外8畫 - 共11畫