• kīn
 • kūn

釋義

 1. 形容詞 指時間、地點、血統、關係等方面距離不遠的。

  第1項釋義的用例:

  • 近來
   kīn-lâi
   (近來)
  • 近近仔
   kīn-kīn--á
   (頗近)
  • 近親
   kīn-tshin
   (近親)

  第1項釋義的反義:

 2. 動詞 靠近、接近。

  第2項釋義的用例:

  • 近海
   kīn-hái
   (近海)

分類

部首筆畫

辵部 - 部首外4畫 - 共8畫

語音差異

語音差異表
語音差異
鹿港偏泉腔 kǔn
kūn
三峽偏泉腔 kīrn
臺北偏泉腔 kūn
宜蘭偏漳腔 kīn
臺南混合腔 kīn
高雄混合腔 kīn
金門偏泉腔 kūn
馬公偏泉腔 kūn
新竹偏泉腔 kūn
臺中偏漳腔 kīn