• kueh
 • kuih

釋義

 1. 動詞 用片狀物或長形物揩拭。

  第1項釋義的用例:

  • 伊用湯匙仔刮頷頸,講是咧掠痧!
   I īng thng-sî-á kueh ām-kún, kóng sī teh lia̍h-sua!
   (他用湯匙擦拭脖子,說是在刮痧!)
 2. 動詞 被片狀物或長條物給絆到。

  第2項釋義的用例:

  • 阮逐擺對遐行過,攏會予樹枝刮著。
   Guán ta̍k-pái tuì hia kiânn--kuè, lóng ē hōo tshiū-ki kueh--tio̍h.
   (我們每一次經過那裡,都會被樹枝絆到。)

又見音

分類

部首筆畫

刀部 - 部首外6畫 - 共8畫