• kak

釋義

 1. 名詞 獸角。

  第1項釋義的用例:

  • 這隻牛的角真長。
   Tsit tsiah gû ê kak tsin tn̂g.
   (這頭牛的角很長。)
 2. 名詞 角落、邊緣。

  第2項釋義的用例:

  • 伊的頭去挵著桌角。
   I ê thâu khì lòng-tio̍h toh-kak.
   (他的頭撞到了桌角。)
  • 斡角
   uat-kak
   (彎角處)
 3. 名詞 方位。

  第3項釋義的用例:

  • 恁兜倚佇佗一角?
   Lín tau uá tī tó tsi̍t kak?
   (你家靠近哪個方向?)
 4. 名詞 戲劇裡所扮演的人物、角色。

  第4項釋義的用例:

  • 伊是這齣戲的主角。
   I sī tsit tshut hì ê tsú-kak.
   (他是這齣戲劇裡的主要角色。)
 5. 名詞 方形或塊狀物。

  第5項釋義的用例:

  • 阮兜門跤口囥一堆磚仔角。
   Guán tau mn̂g-kha-kháu khǹg tsi̍t tui tsng-á-kak.
   (我家門口放了一堆破磚塊。)
 6. 名詞 像角的東西。

  第6項釋義的用例:

  • 菱角
   lîng-kak
   (菱角)
 7. 量詞 貨幣單位,十分之一元。

  第7項釋義的用例:

  • 美金兩角半
   Bí-kim nn̄g kak puànn
   (美金兩角半)

分類

部首筆畫

角部 - 部首外0畫 - 共7畫