• jiāng
 • giāng

釋義

 1. 動詞 猜拳。一種遊戲,彼此同時伸出食指和中指代表「剪刀」,握拳代表「石頭」,手掌張開代表「布」,以相較勝負。借自日語「じゃんけん」。

  第1項釋義的用例:

  • 咱來攘,贏的人會使先騎車仔。
   Lán lâi jiāng, iânn ê lâng ē-sái sing khiâ tshia-á.
   (我們來猜拳,贏的人可以先騎車。)

分類

部首筆畫

手部 - 部首外17畫 - 共20畫