• gio̍k

釋義

 1. 名詞 質地溫潤堅硬而有光澤的美石,呈半透明狀,一般用作裝飾品或雕刻材料。

  第1項釋義的用例:

  • 玉不琢,不成器
   gio̍k put tok, put sîng khì
   (玉不琢,不成器)

又見音

分類

部首筆畫

玉部 - 部首外0畫 - 共5畫