• ah

釋義

 1. 動詞 壓抑或是用威權強力要別人服從。

  第1項釋義的用例:

  • 你敢壓伊會牢?
   Lí kám ah i ē tiâu?
   (你壓得住他嗎?)
  • 壓倒
   ah-tó
   (使人屈服)

又見音

分類

部首筆畫

土部 - 部首外14畫 - 共17畫