• puê

釋義

 1. 動詞 用財物補償別人的損失。

  第1項釋義的用例:

  • 你的損失我會賠你。
   Lí ê sún-sit guá ē puê--lí.
   (你的損失我會賠你。)
 2. 動詞 道歉。

  第2項釋義的用例:

  • 賠罪
   puê-tsuē
   (賠罪)
  • 賠禮
   puê-lé
   (賠禮)

分類

部首筆畫

貝部 - 部首外8畫 - 共15畫

語音差異

語音差異表
語音差異
鹿港偏泉腔 pêr
三峽偏泉腔 pêr
臺北偏泉腔
宜蘭偏漳腔 puê
臺南混合腔 puê
高雄混合腔 puê
金門偏泉腔 pêr
馬公偏泉腔
新竹偏泉腔 pêr
臺中偏漳腔 puê