• la̍k

釋義

 1. 動詞 掌握、握有。

  第1項釋義的用例:

  • 搦著證據
   la̍k-tio̍h tsìng-kì
   (握有證據)
  • 搦權
   la̍k-khuân
   (掌權)
 2. 動詞 用手緊握、揉捏。

  第2項釋義的用例:

  • 衫仔褲搦搦咧。
   Sann-á-khòo la̍k-la̍k--leh.
   (衣服用手抓揉清洗一下。)
  • 搦鹹菜
   la̍k kiâm-tshài
   (醃漬鹹菜,把鹽揉進去)
 3. 動詞 清理。

  第3項釋義的用例:

  • 搦屎搦尿
   la̍k-sái-la̍k-jiō
   (清洗沾了屎尿的尿布或衣褲等)

分類

部首筆畫

手部 - 部首外10畫 - 共13畫

異用字