• tsìnn

釋義

 1. 動詞 塞進去、填入。

  第1項釋義的用例:

  • 衫搢入去衫櫥內。
   Sann tsìnn ji̍p-khì sann-tû-lāi.
   (衣服塞進衣櫥裡。)
  • 搢鴨
   tsìnn ah
   (不肖商人把飼料填入鴨身內,以增加重量賣高價。)
 2. 動詞 擠進去。

  第2項釋義的用例:

  • 搢入去公車內面。
   Tsìnn ji̍p-khì kong-tshia lāi-bīn.
   (擠進公車裡面。)
  • 搢人縫
   tsìnn lâng phāng
   (從擁擠的人群縫中擠進去)
 3. 動詞 爭先。

  第3項釋義的用例:

  • 搢做頭前
   tsìnn-tsò thâu-tsîng
   (爭做前頭)
 4. 動詞 逆行、逆流而上。

  第4項釋義的用例:

  • 烏仔魚搢水。
   Oo-á-hî tsìnn tsuí.
   (烏魚逆流向前游。意謂不認輸。)

部首筆畫

手部 - 部首外10畫 - 共13畫