• tsông

釋義

 1. 動詞 慌亂奔忙。

  第1項釋義的用例:

  • 你咧傱啥物?
   Lí teh tsông siánn-mih?
   (你在奔忙什麼?)
  • 傱來傱去
   tsông lâi tsông khì
   (跑來跑去)
 2. 動詞 為某種目的四處奔走。

  第2項釋義的用例:

  • 傱錢
   tsông-tsînn
   (為籌錢而奔忙)
  • 傱便所
   tsông piān-sóo
   (跑廁所)

分類

部首筆畫

人部 - 部首外11畫 - 共13畫

異用字