• khû

釋義

 1. 動詞 蹲。

  第1項釋義的用例:

  • 伊跍佇門口看過路人。
   I khû tī mn̂g-kháu khuànn kuè-lōo-lâng.
   (他蹲在門口看行人。)
  • 我毋捌跍咧食飯。
   Guá m̄ bat khû leh tsia̍h-pn̄g.
   (我不曾蹲著吃飯。)

  第1項釋義的近義:

分類

部首筆畫

足部 - 部首外5畫 - 共12畫

異用字